Przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej - wykonawstwo elektryczne i energetyczne

Świadczone przez nas usługi obejmują przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej.

Zapewniamy kompleksowe wykonawstwo w zakresie budowy:

  • przyłączy do zasilania instalacji fotowoltaicznych oraz innych źródeł wytwórczych,
  • stacji transformatorowych SN/nN,
  • instalacji elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych,
  • linii elektroenergetycznych SN i nn,
  • elementów usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Zapewniamy wykonawstwo instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych, obejmujące:

  • opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,
  • sprawowanie nadzorów autorskim nad realizacją zlecenia.

Nasze usługi w zakresie projektowania sieci elektroenergetycznych (link do projektowania) obejmują zarówno wykonanie nowych, jak i modernizację oraz serwisowanie istniejących instalacji.
Po wykonaniu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zapewniamy odbiór techniczny, mający na celu m.in. sprawdzenie poprawności podłączeń i funkcjonowania sieci. Świadczymy również usługi obsługi technicznej i konserwacji sieci energetycznej.

Przyłączanie obiektu do sieci elektroenergetycznej