POMIARY I TESTY ODBIORCZE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH.

POMIARY ZGODNE Z KODEKSEM SIECIOWYM NC RfG

 

Przeprowadzamy testy i próby sprawdzające parametry techniczno-ruchowe elektrowni dla różnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w tym:

  • elektrowni fotowoltaicznych,
  • elektrowni wiatrowych,
  • elektrowni biogazowych,
  • elektrowni opartych o kogenerację (elektrociepłowni, gazowych, opartych o biomasę)

 

 Zakres przeprowadzanych prób i testów obejmuje:
kropka pomiary i ocenę wpływu źródeł wytwórczych na parametry jakości energii elektrycznej w miejscu przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej,
kropka testy sprawdzające właściwości regulacyjne elektrowni,
kropka spełnienia wymagań zawartych w umowie o przyłączenie źródła do sieci dystrybucyjnej;
kropka zgodności z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatorów Systemów dystrybucyjnych;
kropka zgodności z wymogami Kodeksu Sieciowego NC RfG.

   

Przeprowadzamy testy i próby sprawdzające parametry techniczno-ruchowe elektrowni dla różnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w szczególności:

 

ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH
(farm fotowoltaicznych)

 

panele słoneczne

 

skrzynki z zasilaniem

     

ELEKTROWNI OPARTEJ NA KOGENERACJI
(elektrociepłowni, gazowych, opartych o biomasę)

 

zielony kontener

 

zielona maszyna

    

ELEKTROWNI BIOGAZOWYCH

 

czarny kontener

 

bigazownia

    

ELEKTROWNI WIATROWYCH (FARM WIATROWYCH)

 

turbiny wiatrowe

 

wejście do turbiny wiatrowej

Realizujemy testy zgodności zgodnie z wymogami kodeksu NC RfG dla modułów wytwarzania typu:

  • B - moc modułu wytwarzania typu B (od 200 kW do 10 MW na napięciu poniżej 110 kV);
  • C - moc modułu wytwarzania typu C (od 10MW do 75MW na napięciu poniżej 110 kV);
  • D - moc modułu wytwarzania typu D (przyłączanie na napięciu 110kV i wyżej).

Przeprowadzamy testy obiektywowe i próby odbiorcze dla modernizowanych jednostek wytwórczych przed przyłączeniem do sieci i w trakcie późniejszej pracy w systemie elektroenergetycznym w świetle wymagań, które zostały określone w Kodeksach Sieci. Do realizacji pomiarów oraz badań posiadamy specjalistyczną aparaturę pomiarową w klasie A zgodnie z PN-EN 61000-4-30.

Nasza firma zajmuje się kompleksowym opracowywaniem harmonogramów prób i testów źródeł wytwórczych na zgodność z wymaganiami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w tym na zgodność z kodeksem sieciowym NC RfG.